การพัฒนาทักษะการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประเทศไทย

ความรู้ทางอินเตอร์เน็ตกับการพัฒนาทักษะทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต